Naast het onderzoek naar de ontwikkeling van de sinterklaastraditie en met name Zwarte Piet, onderzoekt Michiel C de Jong ook de wetenschap. Want waarom is dit onderzoek naar de sinterklaastraditie niet door de wetenschap uitgevoerd?

De wetenschap heeft weliswaar honderden artikelen geproduceerd over Zwarte Piet, maar die zijn grotendeels gegrond op postkoloniale vooroordelen. Zij gaan niet in op de werkelijke historische oorsprong en betekenis van Zwarte Piet, terwijl het daar uiteindelijk wel om draait.

Poging tot discussie met de wetenschap

Inventarisatie van misleidende wetenschap

Klacht wegens schending van wetenschappelijke integriteit

Bekend is dat velen in Nederland en vooral daarbuiten een verband leggen tussen Zwarte Piet en trans-Atlantische slavernij. Minder bekend is dat voor dit verband nooit een duidelijke historische bron is gevonden, laat staan bewijs. Toch wordt het binnen de academische wereld als algemeen aanvaarde kennis beschouwd. Een inventarisatie wijst uit dat honderden wetenschappers in hun artikelen onjuiste en niet-onderbouwde beweringen doen over Zwarte Piet, zonder dat ze daarop door collega-wetenschappers worden gecorrigeerd.

Postkolonialisme

Deze praktijk kan verklaard worden door de grote invloed van het postkolonialisme, een stroming die binnen een aantal vakgebieden op  universiteiten zo dominant is geworden dat wetenschappers uitsluitend nog volgens dit perspectief onderzoeken en interpreteren.

Het postkolonialisme ziet het Westen consequent als dader en anderen als slachtoffer. Een illustratie hiervan is de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum, waarin niets was te zien over Nederlanders in islamitische slavernij. De islamitische slavernij bestaat binnen het postkolonialisme niet omdat moslims slechts als slachtoffer kunnen worden gezien.

Postkolonialisten zullen een verband tussen Zwarte Piet en islamitische slavernij daarom altijd afwijzen. In plaats daarvan leggen ze een kunstmatig verband met trans-Atlantische slavernij. Zo maken postkoloniale wetenschappers Zwarte Piet weliswaar passend binnen hun wereldbeeld, maar tegelijkertijd verwrongen en onthecht van de werkelijke historie en betekenis. Zij dringen deze interpretatie vervolgens als enige waarheid op aan de rest van de maatschappij.

Het onderzoek van De Jong is in de huidige postkoloniale academische wereld onbestaanbaar. Wetenschappers in het vakgebied negeren het of vermijden zorgvuldig elke inhoudelijke reactie. Ze kunnen het niet weerleggen, daar hebben ze de bronnen niet voor. Ze kunnen het ook niet beamen. Toegeven op Zwarte Piet, de ultieme icoon van hun strijd, is ondenkbaar.