Op 5 september 2022 heeft De Jong een klacht ingediend vanwege schending van de wetenschappelijke integriteit door een toonaangevende onderzoeker in het onderzoek naar Zwarte Piet. De klacht kun je hier lezen. (PDF)

De klachtprocedure

De klacht is ingediend bij de commissies wetenschappelijke integriteit van de KNAW en de VU. Beide commissies beoordelen de klacht als ongegrond en weigeren de klacht inhoudelijk in behandeling te nemen. Hiernaast zie je een schematisch overzicht van de procedure. (klik erop om te vergroten)

Een uitgebreidere toelichting op de procedure biedt toegang tot alle stukken. (PDF)

Conclusie

Wetenschapper Markus Balkenhol heeft structureel misleidende beweringen gedaan, zowel in wetenschappelijke publicaties als in voorlichting naar het grote publiek. De KNAW en het LOWI hebben geoordeeld dat Balkenhol daarmee de code wetenschappelijke integriteit niet heeft geschonden. Dit betekent dat het onderzoek van Balkenhol officieel voldoet aan de normen die gelden voor de Nederlandse wetenschap.

Hieruit blijkt dat wetenschappers ongestraft hun eigen vooroordelen vanuit hun politieke voorkeur, zonder enige objectieve onderbouwing, als wetenschappelijke kennis mogen publiceren en naar het grote publiek mogen verspreiden.