Deze bronnen bevestigen dat Zwarte Piet voortkomt uit een komediant. Dit zijn niet de enige bronnen die deze afkomst bevestigen. Andere bronnen zijn te vinden in de categorie die bevestigen dat Zwarte Piet afstamt van Pierrot, dus een specifieke komediant. Daarnaast zijn er diverse bronnen van vóór 1852 die laten zien dat Sinterklaas toen als komediant werd uitgebeeld. Het gaat om verschillende typen komedianten: Harlekijn, Pierrot, Pulcinella, de Nar, Scaramouche en Hansworst.

bron 1, 1881: In de staatscourant van vrijdag 15 juli 1881 wordt een merk geregistreerd door het bedrijf Blankenheym en Nolet. Het gaat om een jenever met de naam Santa Claus. Er hoort een beeld bij van een Sint Nicolaas met een Hansworst. Blz 183 linksboven.

bron 2, 1895: Een zeer interessante bron is een Sint Nikolaasspel. Deze bron wordt uitgebreid behandeld in het boek. In het spel wordt Zwarte Piet uitgesplitst naar zijn verschillende rollen. Deze bestaan uit de rol van knecht, de rol van bestraffer/opvoeder en de rol van schrikfiguur. Bij elke rol hoort een ander uiterlijk. De rol van knecht is een (blanke) komediant en de rol van schrikfiguur is een (zwart) duivels watermonster.

bron 3, 1926: Een verhaal over Pieterman. Dit sinterklaasverhaal gaat over een knuffel in de vorm van een komediant die Pieterman heet. De naam Pieterman verwijst naar Pierrot, maar het uiterlijk van Pieterman lijkt weer op een andere komediant, zoals de partner van de harlekijn op het schilderij van naiveu