In de zomer van 2017 stuitte ik op de suggestie dat Zwarte Piet afkomstig zou kunnen zijn van piraten. Ik vond dit een vergezochte maar fascinerende gedachte.  Ik vroeg mij af of er ooit piraten in Nederland zijn geweest die aanleiding konden hebben gegeven tot de vorming van Zwarte Piet. Op internet vond ik al snel een aankomst van een piraat, die van Murad Raïs in Veere in 1623. Deze aankomst is een bekend historisch feit. Ik wilde mijn spontane onderzoek bijna opgeven tot ik ontdekte dat de piraat eind november aankwam, tegelijk met de huidige Sinterklaas.

Ik gaf mezelf een week om dit verder te onderzoeken. In die periode werd duidelijk dat de details van het bezoek bijzondere overeenkomsten vertonen met de huidige aankomst van Sinterklaas. Daarnaast bleek dat er in de verdere historie meerdere feiten bestaan die door geen enkele andere ontstaanstheorie verklaard kunnen worden. Deze combinatie gaf mij de overtuiging dat ik hier een aannemelijke theorie voor de oorsprong van het sinterklaasverhaal te pakken had.

Ik heb deze theorie online gepubliceerd op duivelsenpiraten.nl. Ik werd tweemaal geïnterviewd door een landelijk dagblad. Zij zagen af van publicatie na raadpleging van deskundigen. Wel verscheen er een artikel in PZC, de provinciale Zeeuwse krant. Hierdoor kreeg de publicatie de benodigde aandacht. Deskundigen reageerden lauw tot vernietigend. Dit was teleurstellend omdat ik had gehoopt dat de publicatie aanleiding zou geven tot verder onderzoek door historici. In januari 2018 concludeerde ik dat dit waarschijnlijk niet meer zou gaan gebeuren en besloot ik het zelf op te pakken.

Na twee weken zoeken vond ik een relatie tussen de sinterklaastraditie en figuren uit de commedia dell’arte. Terugblikkend blijkt dit de sleutel geweest te zijn tot mijn verdere ontdekkingen. De informatie bleek niet moeilijk te vinden. Het enige dat nodig was, was een onbevangen blik en de wil om het raadsel te ontrafelen. Uit de boeiende geschiedenis van het sinterklaasfeest blijkt dat deze traditie diep in de Nederlandse cultuur geworteld is.

Ik ben tijdens dit onderzoek geschrokken van de vooringenomenheid van leidende onderzoekers op dit gebied. Zij proberen slechts bevestiging te zoeken voor hun eigen overtuigingen. Daarbij negeren ze historische bronnen en voeren associaties op als feiten. Ik hoop dat deze publicatie bijdraagt aan een betere onderzoekspraktijk. Het is van belang dat wetenschappelijk onderzoek objectief is en niet wordt gestuurd door activistische agenda’s.

Het onderzoek naar de sinterklaastraditie is hiermee geenszins afgerond. Met de ontdekkingen die ik in deze publicatie beschrijf open ik juist gebieden die nog allerlei geheimen prijs kunnen geven.