bron 1a , bron 1b: Sinterklaas was in veel Nederlandse steden vanaf de 17e eeuw de belangrijkste en drukste feestdag van het jaar. Naast het huiselijke feest was er ook een sinterklaasmarkt. Deze markt is in veel opzichten te vergelijken met de toenmalige kermis en wordt ook wel sinterklaaskermis genoemd. Op een dergelijke drukte kwamen veel handelaren en toneelspelers af die hun goederen konden verkopen of hun kunsten tegen betaling konden laten zien.

bron 2, 1703: Het Sint Nicolaasfeest. Dit schilderij is belangrijk omdat het een sinterklaaskermis laat zien. Op de achtergrond staan marktkramen. Ook staat er een toneel op de achtergrond waar een voorstelling wordt gegeven. Ook op de voorgrond staat een podium met daarop drie komedianten. Een van deze komedianten draagt dezelfde kleding als de huidige Zwarte Piet.

bron 3, 1809: De Sint Nicolaasavond of het bezoek door den schoorsteen is een blijspel van H Kup: . Het speelt tijdens het sinterklaasfeest en Sinterklaas komt er zelf ook in voor. Daarnaast komen er verschillende knechten in voor, waaronder een Harlekijn. In de inleiding laat de schrijver weten dat hij zich baseert op bestaande verhalen. 

bron4a , bron 4b , bron 4c , bron4d , bron4e: Na 1835 blijven de komedianten een rol spelen. Zo blijkt uit krantenberichten in de periode 1880-1900 dat tijdens het sinterklaasfeest voor kinderen er ook veel komedianten optreden. Zij spelen toneel, waaronder ook vaak pantomime.

bron 5, 1892: Een foto van een Sinterklaasfeest uit 1892 laat diverse komedianten zien naast Sinterklaas en Zwarte Piet.

bron 6: Sinterklaaskoek wordt ook wel Schermoes of Scharmoes genoemd. Scharmoes is een verbastering van Scaramouche, een komediant.