Europa is meer dan 1200 jaar slavenwingebied geweest voor de islam met vele miljoenen Europeanen als slachtoffer. Slavernij in islamitische landen ziet er anders uit dan slavernij in Amerika, waar slaven vooral werden ingezet op suikerplantages. In de islamitische wereld is de variatie veel groter, omdat slaven worden ingezet als huisslaaf, seksslaaf, galeislaaf, eunuch, soldaat, landbewerker en arbeider in bouwprojecten of steengroeves. Dat houdt ook in dat de omstandigheden in islamitische slavernij meer variëren en dat die in veel gevallen zeer slecht is.

Opmerkelijk is dat er in de 20e en 21e eeuw nauwelijks onderzoek plaatsvindt naar islamitische slavernij, terwijl het onderzoek naar trans-Atlantische slavernij zeer uitgebreid en minutieus wordt uitgevoerd. Zelfs zo uitgebreid dat historici verbanden leggen met trans-Atlantische slavernij die helemaal niet bestaan. Tegelijk worden verbanden met islamitische slavernij genegeerd. Een voorbeeld daarvan is Zwarte Piet, die door vele wetenschappers aan trans-Atlantische slavernij wordt gerelateerd, terwijl hij in werkelijkheid verband houdt met islamitische slavernij.

Vanaf haar ontstaan tot aan het einde van de 17e eeuw is de islamitische wereld in relatie tot Europa zowel militair als economisch de bovenliggende partij. Dat betekent in de praktijk dat de dominante richting van de slavenhandel van Europa naar de islamitische wereld voert. Slaven worden in Europa gevangen en vervolgens verhandeld richting islamitisch gebied. Europese slaven zijn zeer gewild, vooral vrouwen en kinderen.

In de eerste eeuwen van haar bestaan kan de islamitische wereld in de vraag naar slaven voorzien door nieuwe gebieden te veroveren en de bevolking die zich verzet als slaaf mee te voeren. Vanaf de 9e eeuw stokken de veroveringen en moeten andere methoden ingezet worden om aan de vraag naar Europese slaven te voldoen. De ingezette methoden zijn vooral handel, plundertochten, piratenaanvallen en kidnappings. Moslims hebben deze methoden in Europa tot in de 20e eeuw ingezet.

Het oosten van Europa wordt in de 13e eeuw belaagd door invallende Mongolen. In feite gaat het om aanvallen van een combinatie van Mongolen en Turkse volkeren die gezamenlijk Tataren worden genoemd. Het Mongoolse rijk valt snel uiteen, maar de westelijke uitloper blijft zich handhaven in de vorm van de Gouden Horde. De Tataren van de Gouden Horde bekeren zich onder aanvoering van Berke Khan, een kleinzoon van Dzjengis Khan, vanaf de 13e eeuw tot de islam. De islamitische Tataren voeren in de eeuwen daarna honderden aanvallen en slavenjachten uit in Oost-Europa. Zo vormt de islam ook vanuit het oosten een bedreiging voor Europa.

Het oosten van Europa wordt in de 13e eeuw belaagd door invallende Mongolen. In feite gaat het om aanvallen van een combinatie van Mongolen en Turkse volkeren die gezamenlijk Tataren worden genoemd. Het Mongoolse rijk valt snel uiteen, maar de westelijke uitloper blijft zich handhaven in de vorm van de Gouden Horde. De Tataren van de Gouden Horde bekeren zich onder aanvoering van Berke Khan, een kleinzoon van Dzjengis Khan, vanaf de 13e eeuw tot de islam. De islamitische Tataren voeren in de eeuwen daarna honderden aanvallen en slavenjachten uit in Oost-Europa. Zo vormt de islam ook vanuit het oosten een bedreiging voor Europa.

Het Europese vasteland in het zuidoosten blijft gedurende de middeleeuwen relatief beschermd door de sterke positie van het Byzantijnse rijk. Toch wordt de hoofdstad, Constantinopel, vanaf de 7e eeuw regelmatig door moslims (en anderen) aangevallen en belegerd. Het Byzantijnse rijk weet zo’n 7 eeuwen als frontlinie tegen de islam stand te houden. Vanaf de 14e eeuw verzwakt het rijk en in 1453 valt het doek en wordt Constantinopel via een beleg door de Turken veroverd. In de eeuwen daarna zal eerst Hongarije de voornaamste verdediging vormen en vervolgens, vanaf 1536, het Habsburgse rijk. De strijd om Europa culmineert uiteindelijk in het beleg van Wenen in 1683.