de komediant

De komediant gaat terug naar het sinterklaasfeest in de 17e eeuw. De viering van Sinterklaas is in die tijd belangrijker dan over het algemeen wordt aangenomen. De knecht van Sinterklaas bestaat nog niet, maar is wel terug te voeren tot deze tijd. Duidelijk is dat de zwarte knecht, zoals die in 1850 voor het eerst door Jan Schenkman is vormgegeven, niet uit de lucht komt vallen. Het hele verhaal van de ontwikkeling van komediant in de 17e eeuw tot Zwarte Piet in de 19e eeuw wordt ondersteund door bewijs, bestaande uit historische teksten en beelden. Ook wordt de naam Zwarte Piet verklaard. De komediant geeft een aantal nieuwe verrassende inzichten in de geschiedenis van het sinterklaasfeest en laat zien dat deze volkstraditie diep in de Nederlandse cultuur verankerd is.

de piraat

Ook de piraat geeft nieuwe inzichten in de sinterklaastraditie. Zo blijkt dat het verhaal van Schenkman eigenlijk drie aankomsten bevat. De aankomst per boot is de bekendste en is mogelijk terug te voeren op de aankomst van een piraat in de 17e eeuw. Hoewel er geen bewijs is voor de relatie tussen de piraat en het aankomstverhaal van Sinterklaas, zijn er veel aanwijzingen voor. De piraat verbindt het Nederlandse sinterklaasverhaal met Noord-Afrikaanse islamitische slavenhandelaren die handelden in Europese christelijke slaven.

de geschiedvervalser

Het Meertens Instituut heeft expliciet de opdracht Nederlandse volksgebruiken te onderzoeken. In het onderzoek naar de sinterklaastraditie gaat het ervan uit dat Zwarte Piet een oorsprong heeft die met slavernij te maken heeft en dat hij mogelijk een zwarte page voorstelt. Ook veronderstelt het Meertens Instituut dat de sinterklaastraditie in de huidige vorm nog een betrekkelijk recent verschijnsel is en dat het niet diep verankerd is in de Nederlandse cultuur. Deze uitgangspunten hebben het onderzoek sterk beïnvloed en hebben geleid tot foute conclusies. Alle relevante artikelen van het Meertens Instituut worden in de geschiedvervalser geanalyseerd. In deze artikelen is geen enkel bewijs of duidelijke aanwijzing te vinden voor het verband tussen Zwarte Piet en zwarte pages of zwarte slaven.

Beelden

Het boek bevat 32 pagina’s met beelden. Enkele voorbeelden van   beelden: