Het Meertens Instituut is onderdeel van de KNAW en wordt beschouwd als leidend onderzoeksinstituut op het gebied van Nederlandse volkscultuur. In 1943 heeft het al onderzoek gedaan naar de sinterklaastraditie.

Vanaf de 21ste eeuw neemt het instituut het standpunt in dat Zwarte Piet racistisch is. Dat standpunt heeft het onderzoek sterk beïnvloed. Het onderzoek is niet objectief en integer verlopen. Het onderzoek van Meertens Instituut is vooringenomen en misleidend en kan niet worden bevestigd met historische bronnen. Lees hierover ook mijn lezing uit 2019.

Een aantal van de artikelen van het Meertens Instituut zijn beschikbaar via hun Dossier Zwarte Piet. In de geschiedvervalser behandel ik deze artikelen en laat zien dat ze vooringenomen en misleidend zijn. Het boek bespreekt ook enkele passages uit de oorspronkelijke FAQ. Sinds 30 november 2018 heeft het Meertens Instituut een nieuwe FAQ over Zwarte Piet. Hier in pdf-formaat. Deze FAQ is aangepast naar aanleiding van nieuw vooringenomen en misleidend onderzoek over de oorsprong van Zwarte Piet. Dit misleidende onderzoek bespreek ik in het einde van de wetenschap.