Er is door het KNAW/Meertens Instituut en anderen al meer dan 25 jaar gezocht naar bewijs voor de stelling dat Zwarte Piet verband houdt met slavernij. Hier is nooit een overtuigende aanwijzing voor gevonden, laat staan bewijs. In plaats daarvan gebruikt het Meertens Instituut associaties en verhullende taal om dit verband te presenteren als een feit.

Door de rol die het Meertens Instituut speelt als onderzoeker, maar ook als partij in de Zwarte Piet-discussie, is het inmiddels onderdeel geworden van de geschiedenis van de sinterklaastraditie zelf.

De geschiedvervalsing door het Meertens Instituut staat niet op zichzelf. De artikelen zijn peer-reviewed en er is naar gerefereerd door wetenschappers uit andere instituten. Het Meertens Instituut is bovendien in 2018 nog gevisiteerd door een evaluatie-commissie. Ook zij hebben het probleem niet opgemerkt. Mogelijk is hier sprake van schoolvorming (beperking van diversiteit aan perspectieven).

Een volgende aanwijzing hiervoor is dat er door andere wetenschappers nauwelijks alternatieve theorieën over Zwarte Piet zijn ontwikkeld. Bovendien wordt het idee van het verband met de trans-Atlantische slavenhandel breed gedragen binnen de wetenschap. Het is, ondanks de afwezigheid van bewijs, de context geworden waarbinnen Zwarte Piet in de 20ste en 21ste eeuw is geïnterpreteerd.

Activisten gebruiken het wapen van beïnvloeding van de publieke opinie om de associatie algemeen geaccepteerd te krijgen. Ze worden daarin geholpen door buitenlandse en uit het buitenland afkomstige wetenschappers, die zich op hun eigen vooroordelen baseren in plaats van op de Nederlandse sinterklaashistorie.

In de komediant wordt nu een duidelijk onderbouwde ontstaans-geschiedenis van Zwarte Piet gepresenteerd. De combinatie van de ontmaskering van het pseudo-onderzoek met dit alternatief maakt dat het verband tussen Zwarte Piet en de trans-Atlantische slavernij moet worden afgewezen.

De afwijzing van de slavernijtheorie betekent meer dan een normale gang in het wetenschappelijke proces waarin theorieën worden ontwikkeld, getoetst en eventueel afgewezen. Het is vooral een afwijzing van een methode van pseudowetenschap. Bovendien brengt het jarenlange misleiding van de bevolking door wetenschappers en activisten aan het licht.