Category: Uncategorized

de wetenschap

De wetenschap heeft het afgelopen decennium honderden artikelen over Zwarte Piet gepubliceerd. De ontdekkingen uit de kermis en de slavenjacht heeft zij echter niet op haar conto kunnen schrijven. Dat komt door een gebrek aan ambitie om de echte historie van Zwarte Piet te achterhalen. De wetenschap is alleen geïnteresseerd in het valideren van haar eigen vooringenomen denkbeelden.

In de loop der jaren heeft de wetenschap een aantal anti-Zwarte Piet argumenten ontwikkeld waar men steeds weer op terugvalt. De wetenschap associeert bijvoorbeeld Zwarte Piet met trans-Atlantische slavernij, terwijl er nog nooit een bron gevonden is die een dergelijk verband kan bevestigen. Deze argumenten kunnen gemakkelijk worden weerlegd met objectieve argumenten en bronnen.

Zo denkt emeritus hoogleraar Gloria Wekker te bewijzen dat Zwarte Piet afkomstig is van het kolonialisme middels het concept: “Cultureel archief”. Nadere beschouwing leert dat de islamitische slavernij een veel grotere impact heeft gehad op de Nederlandse bevolking dan trans-Atlantische slavernij of kolonialisme. Het is daarom veel waarschijnlijker dat de islamitische slavernij voortleeft in volksgebruiken.

In het overgrote deel van de wetenschappelijke artikelen over Zwarte Piet doen de auteurs beweringen die ze niet kunnen onderbouwen met objectieve bronnen. Zij schenden daarmee de wetenschappelijke integriteit. De integriteitsschendingen kunnen worden verklaard door de grote invloed van het postkolonialisme. Deze ideologie ondergraaft de basis van de wetenschap, namelijk de robuuste onderbouwing door middel van bronnen, experimenten en rationele argumenten.

De misleiding heeft zich inmiddels verspreid van de wetenschap naar andere maatschappelijke domeinen als: onderwijs, musea, rechtscolleges en slavernijherdenking. Ook de recent herijkte canon van de Nederlandse geschiedenis is hierdoor beïnvloed en legt de Nederlandse jeugd een verwrongen beeld van de geschiedenis op.